آموزش و مشاوره

خدمات آموزش و مشاوره Microsoft CRM

خدمات آموزشی ما بر حسب نیاز شما در قالب آموزش سازمانی و فردی و در سطوح کاربری و ادمین قابل ارائه می باشد. سر فصلهای آموزشی ما طیف وسیعی را در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری از مفاهیم پایه و استراتژیک تا کار با نرم افزار CRM مایکروسافت و اختصاصی سازی آن را در بر می گیرد. همچنین شما می توانید بعنوان کارآموز در کنار تیم کارا سیستم در شرایط واقعی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را با استفاده از Microsoft CRM فرا بگیرید. اصلی ترین مواردی که در آموزش ارائه می گردد عبارتند از:

  • اصول و مفاهیم پایه مدیریت ارتباط با مشتری و کاربرد آن
  • اصول طراحی سیستم مبتنی بر CRM
  • مفاهیم و موجودیت های Microsoft CRM
  • کار با سیستم Microsoft CRM
  • اختصاصی سازی Microsoft CRM
برای مشاوره لطفا با ما تماس بگیرید