نوامبر 2016

  |   مقالات   |   بدون دیدگاه

چطور باید سیستم CRM را پیاده سازی نماییم؟

پیاده سازی سیستم CRM چیزی بسیار بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی آن است. موفقیت در پیاده سازی سیستم CRM  مستلزم مدل سازی و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی، تحلیل نیازمندیها، تعیین اهداف و برنامه ریزی و همچنین فرهنگ سازی در سازمان...

بیشتر بخوانید
29 نوامبر
4