Google Calendar

Google Calendar یکپارچه با Microsoft CRM

سرویسهای گوگل از جمله تقویم آن، از پر کاربردترین ابزارهای کسب و کار هستند. بسیاری از شرکتها بدلیل سهولت در استفاده و در دسترس بودن در تمامی پلتفرم ها، از  تقویم گوگل برای تنظیم قرار ملاقات ها و یادآوری وظایف استفاده میکنند. حال ما در کارا سیستم این سرویس محبوب را با سیستم MS CRM یکپارچه کرده ایم تا بیشترین کارایی در مدیریت قرارملاقات ها و وظایف خود و همکارانتان را تجربه کنید.

با استفاده از ابزارDynamics Calendar تمامی قرارملاقات ها و وظایفی که شما در سیستم MS CRM ثبت می کنید، بطور خودکار در Google Calendar شما نیز ثبت می شود.

برای استفاده از این ابزار، شما می توانید با ایجاد یک Task (وظیفه) یا Appointment (قرارملاقات) در CRM و تنظیم آن، به همکاران تان یا مشتریان که آدرس Gmail داشته باشند، تقویم گوگل را ارسال کنید تا هیچ گاه فعالیت ها یا قرار ملاقات های خود را از دست ندهید. کافی است برنامه ی Google Calendar روی گوشی تان، چه Apple یا Android نصب باشد تا Notification یا هشدارها را روی گوشی تان و یا هر دستگاه دیگری که Google Calendar روی آن نصب است نیز دریافت کنید.

همین حالا این ابزار را سفارش دهید

لطفا فرم معتبر را انتخاب کنید

Tel: 88926374 – 88927244

    Sorry, no posts matched your criteria.