KPI

کنترل شاخصهای کلیدی با Microsoft CRM

کنترل شاخص های بازاریابی و فروش، مسلما برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع که شرکت شما در مسیر صحیح پیش میرود و مشتریان شما، توجه موردنظرشان را درست در لحظه ای که خواهان آن هستند بدست می آورند، موردنیاز است. این نسبت‌ها در ساده‌ترین شکلشان رابطه بین دو عدد را توصیف می‌کنند که هر عدد نیز نمایانگر وضعیت خاصی است. در اصل، متریک های بازاریابی و فروش، دیدگاه شما را به صورت همزمان به چند فاکتور معطوف می‌کند. به طور معمول بسیاری از متریک ها در میان صنایع مختلف استفاده می‌شوند. اما برخی از متریک ها تقریبا در بین تمام صنایع عمومیت دارد.

این ماژول شاخصهای مهم بازاریابی و فروش از جمله نرخ ایجاد مشتری بالقوه، نرخ تبدیل مشتریان بالقوه، میزان فروش و … را در بازه های زمانی مورد نظر شما را بطور خودکار محاسبه کرده و در اختیار شما قرار می دهد. با این ابزار شما همیشه در هر لحظه ای می توانید یک تصویر جامع از وضعیت کنونی شرکت خود با استفاده از شاخصهای اندازه گیری عملکرد داشته باشید. همچنین با دید ۳۶۰ درجه ای که به کسب وکار خود پیدا می کنید، می توانید برنامه های توسعه ای بر مبنای اطلاعات درست طراحی و اجرا کنید.

همین حالا این ابزار را سفارش دهید

لطفا فرم معتبر را انتخاب کنید

Tel: 88926374 – 88927244

    Sorry, no posts matched your criteria.