وبلاگ

پیاده سازی سیستم Microsoft CRM چقدر سودآور خواهد بود؟

  |   مقالات   |   بدون دیدگاه

یکی از دغدغه های مهم مدیران در تصمیم گیری در ارتباط با پیاده سازی سیستم CRM میزان سود و منفعتی است که از پیاده سازی این سیستم نصیب سازمان می شود. در تحقیقی که شرکت مایکروسافت انجام داده است، این سوال بخوبی پاسخ داده شده است. تحقیق مذکور در حوزه های متاثر از سیستم CRM یعنی بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان انجام شده است. طبق اعلام شرکت مایکروسافت، نرخ بازگشت سرمایه پیاده سازی سیستم Microsoft CRM رقمی معادل ۲۴۳ درصد می باشد.

در ادامه نتیجه تحقیقات در خصوص میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه پیاده سازی سیستم CRM در حوزه های بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان آورده شده است.

  • بازاریابی

۹۵ درصد از شرکتهایی که مورد تحقیق قرار گرفته اند،  اعلام کرده اند پیاده سازی سیستم بازاریابی مبتنی بر Microsoft CRM  برای آنها سودآور بوده است. طبق تحقیقات مایکروسافت،  این افزایش سود ناشی از عوامل ذیل بوده است:

افزایش کارایی

شرکتهایی که از Microsoft CRM در اتوماسیون بازاریابی استفاده کرده اند، ۴٫۲ درصد افزایش در گارایی را تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر بخش بازاریابی شرکت شما ۱۰ کارمند داشته باشد که هزینه استخدام ایشان در سال ۱۴۴ میلیون تومان باشد، با استفاده از Microsoft Dynamics CRM در بخش بازاریابی خود رقمی در حدود ۶۰ میلیون تومان در سال افزایش راندمان خواهید داشت.

افزایش سود

شرکتهای مورد تحقیق ۳٫۷ درصد سود را از پیاده سازی سیستم بازاریابی مبتنی بر Microsoft Dynamics CRM تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر فروش متوسط سالیانه شما در حدود ۱۰۰ میلیون تومان در سال بوده و حاشیه سود در حدود ۲۵ درصد باشد، با پیاده سازی Microsoft Dynamics CRM افزایش سودی در حدود یک میلیون تومان در سال را تجربه خواهید کرد.

کاهش هزینه های بازاریابی و سربارمدیریت

شرکتهای مرود تحقیق ۳٫۴ درصد کاهش هزینه های سربار مدیریتی و هزینه های بازاریابی را تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر هزینه بازاریابی سالیانه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، چیزی در حدود ۳٫۵ میلیون تومان کاهش هزینه خواهید داشت.

  • فروش

۸۷ درصد از شرکتهایی که مورد تحقیق قرار گرفته اند،  اعلام کرده اند اتوماسیون سیستم فروش با Microsoft CRM  برای آنها سودآور بوده است. طبق تحقیقات مایکروسافت،  این افزایش سود ناشی از عوامل ذیل بوده است:

افزایش کارایی

شرکتهایی که از Microsoft CRM در اتوماسیون فروش استفاده کرده اند، ۴٫۲ درصد افزایش در گارایی را تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر بخش فروش شرکت شما ۱۰ کارمند داشته باشد که هزینه استخدام ایشان در سال ۱۴۴ میلیون تومان باشد، با اتوماسیون سیستم فروش با استفاده از Microsoft Dynamics CRM رقمی در حدود ۶۰ میلیون تومان در سال افزایش راندمان خواهید داشت.

افزایش سود

شرکتهای مورد تحقیق ۴ درصد سود را از پیاده سازی سیستم فروش مبتنی بر Microsoft Dynamics CRM تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر کل سالیانه شما در حدود ۱۰۰ میلیون تومان در سال بوده و حاشیه سود در حدود ۲۵ درصد باشد، با پیاده سازی Microsoft Dynamics CRM افزایش سودی در حدود یک میلیون تومان در سال را تجربه خواهید کرد.

کاهش هزینه های سربارمدیریت

شرکتهای مورد تحقیق ۳٫۷ درصد کاهش هزینه های سربار مدیریتی را از اتوماسیون فروش با استفاده از سیستم Microsoft Dynamics CRM تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر هزینه سربار مدیریتی سالیانه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، چیزی در حدود ۳٫۷ میایون تومان کاهش هزینه خواهید داشت.

  • خدمات مشتریان

۹۷ درصد از شرکتهایی که مورد تحقیق قرار گرفته اند،  اعلام کرده اند اتوماسیون خدمات مشتریان با Microsoft CRM  برای آنها سودآور بوده است. طبق تحقیقات مایکروسافت،  این افزایش سود ناشی از عوامل ذیل بوده است:

افزایش کارایی

شرکتهایی که از Microsoft CRM در اتوماسیون خدمات مشتریان استفاده کرده اند، ۴٫۲ درصد افزایش در گارایی را تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر بخش خدمات مشتریان شرکت شما ۱۰ کارمند داشته باشد که هزینه استخدام ایشان در سال ۱۴۴ میلیون تومان باشد، با اتوماسیون سیستم خدمات مشتریان با استفاده از Microsoft Dynamics CRM رقمی در حدود ۶۰ میلیون تومان در سال افزایش راندمان خواهید داشت.

کاهش نرخ از دست دادن مشتری

شرکتهایی که از سیستم Microsoft CRM در اتوماسیون خدمات مشتریان استفاده کرده اند، ۳٫۵ درصد کمتر از دیگر شرکتها مشتریان خود را از دست داده اند.

کاهش هزینه های سربارمدیریت

شرکتهای مورد تحقیق ۳٫۷ درصد کاهش هزینه های سربار مدیریتی را از اتوماسیون خدمات مشتریان با استفاده از سیستم Microsoft Dynamics CRM تجربه کرده اند. بعنوان مثال اگر هزینه سربار مدیریتی سالیانه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، چیزی در حدود ۳٫۷ میلیون تومان کاهش هزینه خواهید داشت.

شرکت Microsoft این امکان را فراهم آورده که با ارائه اطلاعات اندک بتوانید سود حاصل از پیاده سازی سیستم CRM را برای شرکت خود تخمین بزنید. برای استفاده از این امکان لطفا اینجا کلیک کنید.

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه